Yayınevleri

Yazarlar

Din

60 sonuç bulundu.
Sayfa: 1 - 6
Mesnevi-i Şerif – Tam Metin

Mesnevi-i Şerif – Tam Metin

Mevlâna, yaşadığı dönemde "Bizden sonra Mesnevî şeyhlik edecek ve arayanlara doğru yolu gösterecek; onları yönetecek ve onlara önderlik edecektir" demişti. Bu sözden alınan ilham ile, Mesnevî tarih boyunca birçok tercüme ve şerhe konu olmuştur. Süleyman Mehmed ...

25.00 TL
Ürün Satışta Değil
Gözlerin Nuru Namaz

Gözlerin Nuru Namaz

Arapçada salât, ateş mânâsına gelen "salye" kökünden alınmıştır. Eğri bir ağaç (odun) doğrultulmak istendiği zaman ateşte ısıtılarak düzeltilir. İnsanda da nefs-i emmârenin mevcudiyetinden dolayı birtakım eğrilikler ve bozukluklar vardır; onların da düzeltilmesi ...

14.00 TL
Ürün Satışta Değil
Affın Kapısı Tövbe

Affın Kapısı Tövbe

Kul, rahmet-i ilâhîyi idrak etmek ve kendi aczini bilmek için ara sıra günah işler. Acz ve kulluğunu bilen tövbe etmiş demektir. Zîra tövbe, Allah'a geri dönmek demektir. "Tövbe, günah işlendiği anda elde edilen tadın o günah hatırlandığında kaybolmasıdır." ...

13.00 TL
Ürün Satışta Değil
Ya-Allahın-Sevdıklerı-cemalnur-sargut

Ya-Allahın-Sevdıklerı-cemalnur-sargut

Velîlerden birisi, bir gün câminin avlusunda otururken yanına bir zat gelir. Kendisine "İçeride Abdürrezzak Hoca Efendi güzelce vaaz veriyor, sen niye dinlemezsin?" diye sorar. Velî cevap vermez… Oturup kendi halinde tefekkürle hemhal olurken zat ısrar eder. ...

13.00 TL
Ürün Satışta Değil
Kabe’nin Hakikati

Kabe’nin Hakikati

Kitap Kâbe'nin hakikatini, tarihçesini, Kâbe'de ibadet ederken yapılan hareketlerin iç mânâsını, Kâbe ile ilgili âyetlerin zahirî ve batinî hakîkatini anlatmak ve Kâbe'den maksadın kâmil insanın gönlü olduğunu idrak etmek üzere hazırlanmıştır. Allah buyuruyor ki ...

10.00 TL
Ürün Satışta Değil
Hz. Şit – Fususu’l-Hikem 2

Hz. Şit – Fususu’l-Hikem 2

Hz. Peygamber'in "Ben gizli bir hazine idim, bilinmeyi istedim" hadis-i şerifindeki "bilinmeyi istedim" kısmını, mutasavvıflar "aşk ettim" olarak yorumlamışlar ve kâinatın aşktan meydana geldiğini ifade etmişlerdir. Buna göre ilk yaratılan ve Allah'ın sonsuz ...

14.00 TL
Ürün Satışta Değil
Kenan Rifai İle Aşka Yolculuk

Kenan Rifai İle Aşka Yolculuk

Mânevî yaşamı bugün âdeta bir çöle dönüşmüş günümüz Türkiye’sinde, bir modern zamanlar Râbia’sı olan Cemâlnur Sargut Hanımefendi, tasavvuf irfânına olan derin vukûfiyeti, tükenmez aşkı ve bilgisiyle karşımıza çıkmaktadır. Elinizdeki kitap; tasavvufî geleneğin, ...

18.00 TL
Ürün Satışta Değil
Peygambere Sevdirilen Kadın

Peygambere Sevdirilen Kadın

İslam dininin ve Peygamberinin kadına verdiği değer hangi ölçüdedir?" gibi son derece merak edilen ve çoğunlukla eksik ya da yanlış bilinen soruların cevabı niteliğindedir. Hz.Muhammed (s.a.v.) 'Bana sizin dünyanızdan üç şey sevdirildi: Kadın, güzel koku ve ...

12.00 TL
Ürün Satışta Değil
Tasavvuf İlmine Giriş

Tasavvuf İlmine Giriş

XIII. asrın son yarısı ile XIV. asrın ilk yarısında yaşamış olan Dâvûd el-Kayserî, İbnü'l-Arabî sonrası tasavvufunun en önemli konusu olan vahdet-i vücûd anlayışını felsefi bir dil kullanarak anlatmıştır. Bu yönüyle, teorik bilgi ile keşfî ilmi birleştiren tefekkür ...

12.00 TL
Ürün Satışta Değil
Hz. İdris – Fusüsu’l-Hikem 4

Hz. İdris – Fusüsu’l-Hikem 4

Hz. İdrîs, Allah'a olan büyük aşkıyla güneş makamına yükseltilmiş ve bu makamın daim temsilcisi olmuştur. İlk kez kalem ile yazı yazan, remil(kehanet) ilminin sahibi, hesap, kâinat ve felek ilmini ilk bilen, hey'et, tıp ve bitkilerin sırrını ilk bilen, ilk elbise ...

10.00 TL
Ürün Satışta Değil