Yayınevleri

Yazarlar

Tasavvuf

17 sonuç bulundu.
Sayfa: 1 - 2
Mesnevi-i Şerif – Tam Metin

Mesnevi-i Şerif – Tam Metin

Mevlâna, yaşadığı dönemde "Bizden sonra Mesnevî şeyhlik edecek ve arayanlara doğru yolu gösterecek; onları yönetecek ve onlara önderlik edecektir" demişti. Bu sözden alınan ilham ile, Mesnevî tarih boyunca birçok tercüme ve şerhe konu olmuştur. Süleyman Mehmed ...

25.00 TL
Ürün Satışta Değil
Kenan Rifai İle Aşka Yolculuk

Kenan Rifai İle Aşka Yolculuk

Mânevî yaşamı bugün âdeta bir çöle dönüşmüş günümüz Türkiye’sinde, bir modern zamanlar Râbia’sı olan Cemâlnur Sargut Hanımefendi, tasavvuf irfânına olan derin vukûfiyeti, tükenmez aşkı ve bilgisiyle karşımıza çıkmaktadır. Elinizdeki kitap; tasavvufî geleneğin, ...

18.00 TL
Ürün Satışta Değil
Tasavvuf İlmine Giriş

Tasavvuf İlmine Giriş

XIII. asrın son yarısı ile XIV. asrın ilk yarısında yaşamış olan Dâvûd el-Kayserî, İbnü'l-Arabî sonrası tasavvufunun en önemli konusu olan vahdet-i vücûd anlayışını felsefi bir dil kullanarak anlatmıştır. Bu yönüyle, teorik bilgi ile keşfî ilmi birleştiren tefekkür ...

12.00 TL
Ürün Satışta Değil
Hz. Ya’kub – Fusüsu’l Hikem 8

Hz. Ya’kub – Fusüsu’l Hikem 8

Dünyaya dair her rütbe ve her ilim geçici ve dünyada kalıcıdır. Ezelî ilim ise Allah'ın kullarında kendi kabiliyetlerine göre tecellî etmesidir. Burada kullanılan tecellî kelimesine dikkat etmek gerekir. Bu kelime, bir aynada bir vasfın ortaya çıkması gibidir. ...

10.00 TL
Ürün Satışta Değil
Putların Kırılması – Bakara 4

Putların Kırılması – Bakara 4

Bu eser, Bakara Sûresi 40-66 ayetlerini kapsamaktadır. Cemâlnur Sargut tarafından büyük mutasavvıfların bu ayetlerle ilgili yorumlarından derlenmiştir.   Bakara Sûresi, Allah’ın kullarına nefsi ve vücûdu terbiye etmenin yollarını öğrettiği çok büyük ...

25.00 TL
Ürün Satışta Değil
Hz. Nuh – Fususu’l-Hikem 3

Hz. Nuh – Fususu’l-Hikem 3

Milliyetçiliğin dinle kavgası muhtemelen ilk defa bu kitapla işlenen bir konudur. Yazar Hüseyim Dayı, milliyetçi ideolojinin laik Batı modernitesinin ürünü olduğu için, dinlere müdahil olduğunu belirtmektedir. Yabancı milliyetçiliklerinden de örnekler verdiği bu ...

14.00 TL
Ürün Satışta Değil
Hz. İsmâil-Fususu’l Hikem 7

Hz. İsmâil-Fususu’l Hikem 7

Görülüyor ki herkes kendi Rabb’i olan isme tâbidir. Bu yüzden de kimsenin Rabb’i kimseye uymaz. Herkes kendi ismine doğru yönelir ve kendi isminin öğretmenliğinde hareket eder. Bunun aksine hareket eden mutlu olamaz. Mutluluğu için kendi ismine yönelmesi ...

10.00 TL
Ürün Satışta Değil
Allah’ıma Sefere Çıktım

Allah’ıma Sefere Çıktım

Bu âleme gelmekten maksat, maddeden mânâya, kuldan Hakk'a doğru alınan yolda idrakli olmak, nereden gelip nereye gittiğini bilmektir. Bu seyahat hem kulun içinde hem de kulun dışında gerçekleşir. Yaşamak, idrak etmek demek olduğuna göre kul, bu yolculukta ...

13.00 TL
Ürün Satışta Değil
Dinle

Dinle

OKU” diye başlayan Kur’an-ı Kerim’i dinleyen bir yürek olması gerekir. İslam dinini daha iyi anlayabilmek ve hayatımıza uygulayabilmek amacını gütmektedir. Tasavvuf, Edeb, Kaza-Kader, Tevhid, Namaz, Hac ve Kurban gibi ana başlıklar altında toplanan,çoğumuzun ...

12.00 TL
Ürün Satışta Değil
Kur’an ile Var Olmak

Kur’an ile Var Olmak

İlk emri "Oku!" olan Kur'an üzerinden yapılacak her anlama yolculuğu "olmak" ile "ölmek" arasında gidip gelen ve ucunda hayatlarımızın sallandığı bir sarkaçtır adeta… "Oldum!" derken ölmeye ve "Öldüm!" derken olmaya dönüverir maceramız. Derler ki: Aslolan "ölmeden ...

11.00 TL
Ürün Satışta Değil